Шановні колеги • Dear colleagues!

Західно-регіональної асоціацією клубів ЮНЕСКО (засновник) спільно з співзасновниками Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним економічним університетом ім.В.Гетьмана, Міжрегіональною академією управління персоналом, Міністерством закордонних справ України, Дипломатичною академією України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, Академією юридичних наук Молдови, Інститутом демократії Молдови в Міністерстві інформації України був зареєстрований журнал «Європейські перспективи» (Серія КВ №8205 від 11.12.2003р.).

The Western Regional Association of UNESCO Clubs (founder), together with the co-founders of the Kharkov National University of Internal Affairs, the Kiev National Economic University named after V.Getman, the Interregional Academy of Personnel Management, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Diplomatic Academy of Ukraine, the National Institute for Strategic Studies, the Institute of International Relations KNU them. Shevchenko, Faculty of International Relations, LNU. I.Franca, the Academy of Juridical Sciences of Moldova, the Institute of Democracy of Moldova in the Ministry of Information of Ukraine, the magazine “European perspectives” was registered (KV series No. 8205 of 2003.12.11).

LOGO-ISSN   ISSN 2519-2299

Науково-практичний журнал «Європейські перспективи» являє собою періодичне друковане видання, що висвітлює актуальні теоретичні і практичні проблеми економіки та юриспруденції.

The scientific and practical journal “European perspectives” is a periodical printed publication that highlights the actual theoretical and practical problems of economics and jurisprudence. Продовжувати читання Шановні колеги • Dear colleagues!

Журнал «Європейські перспективи» №2 2017

Колонка редактораzhurnal-yevropejski-perspektyvy-2-2017

Вийшов друком другий номер науково-практичного журналу
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»
№2 2017

У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для правників та науковців в галузях:

 •  економіки;
 • теорії, історії держави і права, конституційного права;
 • адміністративного права;
 • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
 • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
 • судоустрою;
 • філософії та психології права;
 • міжнародного права;
 • банківського та фінансового права.

Пропонуємо вашій увазі анотації статей:
Продовжувати читання Журнал «Європейські перспективи» №2 2017

Зміст журналу «Європейські перспективи» №2 2017

pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2017

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №2 2017 Продовжувати читання Зміст журналу «Європейські перспективи» №2 2017

Журнал «Європейські перспективи» №1 2017

evro-perspektivy-1-2017Колонка редактора

Вийшов друком черговий номер науково-практичного журналу
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»
№1 2017

У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для правників та науковців в галузях:

 • теорії, історії держави і права, конституційного права;
 • адміністративного права;
 • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
 • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
 • банківського права;
 • економіки.

Пропонуємо вашій увазі такі статті:
Продовжувати читання Журнал «Європейські перспективи» №1 2017

Зміст журналу «Європейські перспективи» №1 2017

pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2017

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №1 2017 Продовжувати читання Зміст журналу «Європейські перспективи» №1 2017

Уважаемые коллеги!

Западно-региональной ассоциацией клу­бов ЮНЕСКО (учредитель) совместно с соучредителями Харьковским национальным университетом внутренних дел, Киевским наци­ональным экономическим университетом им.В.Гетьмана, Межрегиональной академией управ­ления персоналом, Министерством иностран­ных дел Украины, Дипломатической академией Украины, Национальным институтом стратеги­ческих исследований, Института международ­ных отношений КНУ им. Т.Шевченка, факультета международных отношений ЛНУ им. И.Франка, Академией юридических наук Молдовы, Институтом демократии Молдовы в Министерстве информации Украи­ны был зарегистрирован журнал «Европейские перспективы» (Серия КВ №8205  от 11.12.2003г.).

LOGO-ISSN   ISSN 2519-2299

Научно-практический журнал «Европей­ские перспективы» представляет собой периодическое печатное издание, освещающее актуальные теоретические и практические проблемы экономики и юриспруденции.

Продовжувати читання Уважаемые коллеги!

Наші нагороди: Орден «За трудові досягнення»

orden-za-trudovi-dosiagnenia

Орденом «За трудові досягнення» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» нагороджений Кузнєцов Євген Валерійович — головний редактор журналів «Наше право» та «Європейські перспективи».

Продовжувати читання Наші нагороди: Орден «За трудові досягнення»

Журнал «Європейські перспективи» №4 2016

.pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №4 2016

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №4 2016 Продовжувати читання Журнал «Європейські перспективи» №4 2016

Журнал «Європейські перспективи» №3 2016

.pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №3 2016

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №3 2016 Продовжувати читання Журнал «Європейські перспективи» №3 2016

Журнал «Європейські перспективи» №2 2016

.pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2016

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №2 2016 Продовжувати читання Журнал «Європейські перспективи» №2 2016