PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Журнал «Європейські перспективи» №1 2016

pdf-icon.
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2016

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №1 2016

Економіка

Бандурка А.М., Носова О.В., Носова Т.Ю.
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА …стор.5

Кліпкова О.І.
Методичні аспекти оцінки комерціалізації ідей у господарських системах національної економіки стор.14

Пасінович І.І.
Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінахстор.19

Сич О.А.
Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст стор.27

Право
Адміністративне право

Райнін І.Л.
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІстор.34

Пастернак І.М.
Взаємодія у відносинах Суб’єктів службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби УКРАЇНИ: До дискусії формулювання поняттястор.39

Квасневська Н.Д.
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУстор.45

Хатнюк Ю.А.
ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫстор.50

Кудерська Н.І., Кудерська І.О.
Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщинистор.57

Кроленко Д.Ю.
План управління проектом та його нормативно-правове оформлення стор.65

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Митрофанов І.І.
Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі реалізації кримінальної відповідальностістор.68

Семеногов І.В.
Категорія «ухилення» в кримінальному законодавстві та праві України (деякі проблеми узагальнення та юридичної оцінки)стор.76

Лосич С.В.
Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за посягання на територіальну цілісність державистор.81

Мартинців А.М.
Ухвали слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення стор.87

Острійчук О.П.
Допустимість показань як умова їх використання у доказуванні стор.94

Луценко Ю.В.
Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України стор.100

Білас А.І.
Взаємодія правоохоронних органів України та країн ЄС:
уніфікація стандартів правоохоронної діяльностістор.104

Назимко Є.С.
Кримінально-правовий інститут: загальнотеоретичний підхід
до характеристики та аналіз базових ознакстор.115

Дубно Т.В.
Тенденції врахування судами України Способу вчинення злочину як ознаки складу злочину при призначенні покараннястор.128

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Мовчан А.В.
Захист комерційної таємниці Суб’єктами господарювання в Умовах економічної конкуренціїстор.134

Кирєєва І.В.
Специфіка еколого-процесуальних правовідносин при припиненні прав на природні об’єкти стор.139

Євдокіменко С.В.
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРАВОПОРУШЕНЬ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ стор.144

Волинець Т.В.
Правове регулювання вчинення електронних правочинівстор.152

Назимко О.В.
Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин стор.157

Міжнародне право

Недо К.А.
Особенности медиации в судопроизводстве Болгарии и проблемы имплементации общеевропейских стандартов медиации стор.166

Філософія і психологія права

Шувальська Л.Р.
Ґенеза інституту суду присяжних в Україністор.173

З’їзди, наради, конференції, форуми

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки»стор.179