PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Журнал «Європейські перспективи» №2 2016

.pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2016

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №2 2016

ПРАВО
Теорія, історія держави і права,
конституційне право

Бандурка О.М.
Протидія злочинності як форма захисту прав і свобод людинистор.5

Теремцова Н.В.
Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави стор.9

Щирба М.Ю.
Поняття «пацієнт»: оновлення методологічно-правових підходівстор.15

Шипіка А.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ стор.21

Адміністративне право

Райнін І.Л.
Організаційна структура системи управління розвитком регіонустор.29

Євдокіменко С.В.
Основні процедури проведення судово-економічної експертизистор.37

Сагун А.В.
Забезпечення законності в діяльності адміністративних судів щодо здійснення правосуддя: національний рівень, рамки судової системистор.43

Негодченко В.М.
Суб’єкти формування та реалізації державної інформаційної політики в Україністор.48

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Кончук Н.С.
Суб’єкт складу злочину – державна зрадастор.58

Лемеха Р.І.
Обсяг поняття істотної шкодистор.63

Мірошніченко Т.О.
Загальна характеристика рівнів віктимологічної профілактики корисливо-насильницьких злочинівстор.70

Луценко Ю.В., Мозговий В.В.
Генезис розвитку кримінальної відповідальності За державну зраду на теренах Українистор.75

Шевчишен А.В.
Методологія проведення досліджень доказування корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послугстор.81

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Зінченко О.В.
Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовахстор.87

Новіков Д.В.
Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людинистор.92

Волинець Т.В.
Підстави набуття права комунальної власності територіальними громадамистор.99

Міжнародне право

Шаповалова І.В.
Правове регулювання визнання та виконання рішень МКАС в Україністор.105

Філософія і психологія права

Калітинський В.М.
Правовий ідеал: філософсько-правовий аналізстор.111

Банківське та фінансове право

Хатнюк Н.С.
Теоретичні засади визначення сучасних податкових правовідносин в Україністор.116

Економіка

Захожай В.Б., Бурсов Р.В.
Напрями вдосконалення податкового стимулювання на основі перспектив технологічного розвитку машинобудівних підприємствстор.122

Кривенцова А.М., Павловська О.В.
Оцінювання фінансової стійкості страхових компаній – зарубіжний досвід для Українистор.138

Вовчак О.Д., Антонюк О.І.
Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільностістор.148

Канцір І.А.
Генеза економіко-правової сутності дефініції «фінанси»стор.158

Куцик В.І., Кліпкова О.І.
Формування бізнес-моделей сприяння інноваційному розвитку господарських систем у національній економіцістор.163

Ясіновська І.Ф.
Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємствстор.169

Ієрусалимов В.І.
Інструментарій оцінки рівня адаптивності фінансової системи України в умовах трансформаціїних процесівстор.176

Льовочкін М.О.
Державно-приватне партнерство як економічна категоріястор.181

Якимов Ю.О.
Науковий підхід до організації бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями в Україністор.191