PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Журнал «Європейські перспективи» №3 2016

.pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №3 2016

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №3 2016

Економіка

Бандурка А.М., Носова О.В.
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
НОВЫЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯстор.5

Захожай В.Б., Казак О.О.
Факторний аналіз фінансових показників підприємств, що визначають їх інвестиційну привабливістьстор.17

Козьмук Н.І.
Шляхи запобігання та прояву тіньової економічної діяльностістор.28

Льовочкін М.О.
Особливості застосування кластерного підходу у впровадженні проектів державно-приватного партнерствастор.36

Микитюк О.Л.
Аспекти організації і функціонування система менеджменту економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операційстор.42

Поздняков Ю.В., Фаріон С.В.
Методичні можливості підвищення достовірності результату незалежної оцінки нерухомості у період економічної кризистор.48

Єгоращенко І.В.
Реалізація аграрної логістики в Україні та за кордоном: проблеми i перспективистор.58

ПРАВО
Теорія, історія держави і права,
конституційне право

Козьмук Б.П.
Теоретичні та методологічні засади історико-правового дослідження законодавства про мови в Україністор.66

Канцір В.С., Фонарюк О.Ю.
Макрорівні та мікрорівні формування протиправної поведінки людинистор.72

Адміністративне право

Райнін І.Л.
Місцеві державні адміністрації в системі управління розвитком регіонустор.78

Євдокіменко С.В.
Особливості проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органівстор.86

Долженко К.І.
Щодо визначення шляхів протидії викликам та загрозам в сфері забезпечення інформаційної безпеки регіону: теоретико-правові аспектистор.95

Коропатнік І.М.
Проблеми інформаційного забезпечення діяльності груп
цивільно-військового співробітництва збройних сил Українистор.101

Романенко М.В.
Принципи діяльності національної поліції Українистор.105

Аріфходжаєва Т.Б.
Сфера соціального захисту населення як об’єкт публічного адмініструваннястор.110

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Артемов В.Ю., Жалубак В.М.
Деонтологічні засади оперативного ризикустор.114

Литвиненко В.І., Хатнюк Н.С.
Правові засади визнання господарських договірних зобов’язань недійсними на підставі впливу тяжких обставин та на вкрай невигідних умовахстор.119

Іщук О.С.
Форми координації органами прокуратури діяльності суб’єктів протидії злочинностістор.130

Соф’їн М.І.
Заходи забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушеннямстор.136

Cтецик Б.В.
Характеристика злочинних наслідків і причинного зв’язку незаконної лікувальної діяльностістор.141

Бондаренко В.Я.
Про суб’єктивну сторону складу злочину, передбаченого статтею 359 КК Українистор.147

Винник Г.О.
Еволюція регламентації спеціальної конфіскації майна в умовах входження України до Європейського співтовариствастор.154

Кокошко М.В.
Особливості участі прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх за законодавством зарубіжних країнстор.162

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Грінько А.А.
Державне регулювання процесів реструктуризації активів суб’єктів господарювання в умовах деофшоризаціїстор.169

Даниленко О.В.
Гроші як об’єкт речових правстор.179

Філософія і психологія права

Єрмакова Г.С.
Взаємовплив релігії і права в сучасному світістор.185

Банківське та фінансове право

Нестеренко А.С.
Механізм функціонування фінансової системи України: поняття та його складовістор.193

Кобзєва Т.А.
Види адміністративно-правових методів управління фінансовою системою Українистор.199