PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №1 2017

pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2017

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №1 2017

ПРАВО
Теорія, історія держави і права,
конституційне право

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ТИПОЛОГІЯ ПРИНЦИПІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ  …стор.5

ТЕРЕМЦОВА Н.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:  ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  …стор.12

ЄРМАКОВА Г.С.
ЄВРОПЕЙСЬКА ЄДНІСТЬ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРАВА ТА РЕЛІГІЇ В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ  …стор.18

ПАМПУРА М.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ  …стор.24

ЧУМАЧЕНКО С.В.
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  …стор.31

ОКОЛОВИЧ М.Є.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МІСТОБУДІВНОГО НОРМОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ:  АНТИЧНІ ЧАСИ – ХІХ СТОЛІТТЯ  …стор.37

НАЛУЦИШИН В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В  ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  …стор.44

Адміністративне право

БАНДУРКА О.О.
ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВЛАСНОСТІ  …стор.50

ГУСАРОВ С.М.
РОЛЬ І ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО  РУХУ В УКРАЇНІ  …стор.54

КАЛАШНИК М.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ  …стор.64

ГРИМИЧ М.К.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ  …стор.69

БОЛЬБІТ Ю.Л.
СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ  …стор.76

БУРБИКА В.О.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ  …стор.81

ФЕЛИК В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  …стор.87

БАЛАБАН К.І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ  …стор.92

ГОЛУБ В.О.
ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ …стор.98

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

КОРОВАЙКО О.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПУБЛІЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ  …стор.104

ГРИНЮК В.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТУ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Х-ХІХ СТОЛІТТЯ  …стор.110

КЛИМЕНКО О.А.
ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  …стор.116

ЗАХАРЧЕНКО І.М., СЕМЕНЮК О.О.
ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ СОВІСТІ  …стор.124

ЧЕРЕПІЙ П.П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ  …стор.129

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

СІДЕЙ О.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ПРАВА НА ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ  …стор.137

СЕНИК С.В.
ОСТАТОЧНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКІЙ СПРАВАХ ЯК УМОВА ПОДАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ  …стор.143

Банківське право

КІКІНЧУК В.Ю.
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  …стор.150

Економіка

ЗАХОЖАЙ В.Б., БРАТУСЬ Г.А.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  …стор.154

БИСТРЯКОВА В.Н., ОСИПЧУК М.В., ОСАДЧА А.М.
ЛОГОТИП У РЕКЛАМІ  …стор.160

ШАРОНОВА О.В.
ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  …стор.167

КОПАЧ А.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ У РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР  …стор.174

РИБАЛЬЧЕНКО К.В.
ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ стор.181