PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №1 2018

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2018

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №1 2018

Теорія, історія держави і права, конституційне право

Шевченко А.Є., Лощихін О.М., Пашко П.В.
Проблеми відновлення діяльності військових судів в Україні в контексті європейського досвіду  …стор.5

Москалюк О.В.
Динамічне тлумачення: ЗА і ПРОТИ …стор.15

Веклич В.
Юридичні гарантії діяльності правоохоронних органів як суб’єктів правозастосування щодо боротьби з корупцією в Україні …стор.19

Волошин М.В.
Теоретико-правовий підхід до проблеми визначення землі як об’єкта права власності українського народу …стор.25

Когут Є.О.
Теоретичні основи правового регулювання суспільних відносин в умовах розбудови правової держави …стор.30

Адміністративне право

Личенко І.О.
Права, свободи та законні інтереси як елементи правового статусу особи …стор.34

Пономарьов С.П.
Український парламент у системі сектора безпеки й оборони …стор.39

Легка О.В.
Ювенальна юстиція та міжнародні cтандарти адміністративної  відповідальності …стор.45

Почанська О.С.
Політичні права і свободи громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, як об’єкт адміністративно-правового забезпечення …стор.50

Піляй І.В.
Засоби досягнення обізнаності про систему та функціонування органів прокуратури України …стор.58

Уткіна М.С.
Методи забезпечення функціонування фінансової системи України …стор.65

Лисенко Ю.О.
Поняття та зміст правового статусу представника як суб’єкта адміністративного процесу …стор.70

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Басай В.Д.
Правовий статус з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ як суб’єкта формування вищої ради правосуддя …стор.77

Канцір В.С., Слотвінська Н.Д.
Кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: досвід регламентації в окремих іноземних державах …стор.84

Жаровська І.М., Бортник Н.П.
Взаємозв’язок кримінального права та загальнотеоретичного правознавства …стор.93

Волинець Р.А.
Злочини та адміністративні правопорушення проти фондового ринку:
окремі аспекти співвідношення …стор.98

Мозоль С.А.
Інтегративні властивості кримінологічної безпеки в структурі кримінологічних знань …стор.105

Лазарев А.П.
Інститут слідчої розшукової дії: теорія та практика …стор.113

Ейбатов Заур Мардан огли
Забезпечення права на оскарження та його реалізація в кримінальному провадженні …стор.118

Черенков А.М.
Використання державних реєстрів та автоматизованих баз даних у процесі доказування незаконного збагачення …стор.123

Льозний О.А.
Щодо сутності корупції: аналіз міжнародних стандартів кримінального судочинства та законодавства України …стор.129

Берило О.Г.
Проблемні питання основного безпосереднього об’єкта злочину,  передбаченого ст. 139 Кримінального кодексу України …стор.136

Нікітін А.А.
Службова особа як суб’єкт порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї …стор.143

Опанасенко В.І.
Фальсифікація особистісних доказів: окремі питання кримінально-правової кваліфікації …стор.151

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Костюченко О.Є.
Розвиток української правової моделі гендерної рівності в трудових відносинах …стор.160

Міжнародне право

Шашкова-Журавель І.О.
Участь міжнародної організації праці в міжнародно-правовій системі соціального захисту безробітних …стор.169

Філософія та психологія права

Слюсарчук Х.Т.
Філософсько-правовий погляд на Розвиток та взаємовплив лібералізму та комунітаризму …стор.175

Банківське та фінансове право

Гасымзаде Рамиз Айдын оглу
Налог на добавленную стоимость: сравнительный анализ
законодательств стран Содружества Независимых Государств …стор.184

Гедзюк О.В.
Сутність та правове регулювання податкової соціальної пільги …стор.191

Рецензії, анотації

Білас І.Г., Білас А.І.
Сучасна юриспруденція …стор.196