PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №1 2019

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №1 2019

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №1 2019

Теорія, історія держави і права

БАНДУРКА О.М., ГРЕЧЕНКО В.А.
1937 РІК В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ  …стор.5

СКРЕКЛЯ Л.І.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРИНЦИПИ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА  …стор.12

Конституційне право

ШАХБАЗОВ ТУРАЛ ШАМИЛЬ ОГЛЫ
ВОПРОСЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  …стор.18

Адміністративне право

ШУБА Б.В.
ПОНЯТТЯ, СКЛАД І СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН  ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ  …стор.23

ЖУКОВ С.В.
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ   …стор.29

БАЙРАК В.В.
ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КАПІТАНОМ ТОРГОВОГО СУДНА   …стор.34

ВОЙТОВ Г.В.
ДО ПИТАНЬ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ТА УСТАНОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  …стор.40

НАУМЕНКО С.М.
КОМПЕТЕНЦІЯ ЕКСПЕРТІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ   …стор.49

ДНІПРОВ О.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ   …стор.56

ХУДОБА І.С.
СУЧАСНА СИСТЕМА ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ У НІЙ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ   …стор.62

ЗОЛОТА Л.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   …стор.68

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  …стор.74

ГАСПАРЯН С.Г.
ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ СУДОВИМИ ЕКСПЕРТАМИ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ  …стор.80

ГАЙДАЙ С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ПРОКУРОРІВ ЯК КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  …стор.86

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

КАНЦІР В.С, СЛОТВІНСЬКА Н.Д.
ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ:
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  …стор.92

ГАЦЕЛЮК В.О.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНАННЯ  ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ З МЕТОЮ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ  …стор.97

СЛІНЬКО С.В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  …стор.104

ГЛАДКОВА Є.О.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО НАРКОСЕРЕДОВИЩА  …стор.110

МІСЮРА Л.Ю.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ  …стор.116

ДЮРДЬ В.І.
ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ СТАТТІ 3692 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ) В АСПЕКТІ ВТРАТИ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»  …стор.122

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

СЯДРИСТА І.І.
ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН  …стор.132

ЧУЙКО К.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  …стор.139

Міжнародне право

ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О., ЛИТВИНЕНКО В.І.
УНІВЕРСАЛЬНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  …стор.146

РАМАЗАНЗАДЕ МАЛИК ВАХИД ОГЛЫ
ДВУСТОРОННИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  …стор.152

БАРГУІССА З.
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК ЯК ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  …стор.156

НАЗИМКО О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ  …стор.161

Філософія та психологія права

ГРАБ М.І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ІСТИНИ ТА ПРАВОВОЇ ІСТИНИ  …стор. 168

Банківське та фінансове право

ХАТНЮК Н.С.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК СПОСІБ МАКСИМІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ …стор.173

Право національної безпеки

ХРИСТИНЧЕНКО Н.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  …стор.179

Рецензії, анотації

СМИРНОВА К.В., КАМІНСЬКА Н.В., ШПАКОВИЧ О.М.
РЕЦЕНЗІЯ
БІЛАС І.Г. ПОРІВНЯЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ
 …стор.185

Дискусії, обговорення, актуально

ГУДИМ Л.Я.
ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ …стор.186

ПИСАНЕЦЬ В.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ …стор.194

МАЗУРИК Н.І.
ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВИКЛЮЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТІВ У СПРАВАХ, ЯКІ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЗА ПРАВИЛАМИ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ …стор.201

ГРЕЧАНЮК Р.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАЙНЯТТЯ ІНШОЮ ОПЛАЧУВАНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХІД У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 …стор.208

ЗЕЛЕНЮХ О.В., КОВАЛЬ М.М., КУШПІТ В.П., ЦИЛЮРИК І.І.
ЩОДО ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ, ДО ЯКОЇ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ  …стор.214

БОРТНИК Н.П., СІРАНТ М.М., НЕСТЕРЕНКО А.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  …стор.220

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ С.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ …стор.225