Зміст журналу «Європейські перспективи» №2 2018

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2018

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №2 2018

Теорія, історія держави і права, конституційне право

БАНДУРКА О.М., ГРЕЧЕНКО В.А.
СПАДКОВЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.  …стор.5

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ …стор.11

Адміністративне право

ХРИСТИЧЕНКО Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ПОРЯДКУ ТА СПОСОБУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В ДЕРЖАВІ …стор.20

КІКІНЧУК В.Ю., ДОЛИННИЙ А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ …стор.24

БУРЯК Я.Я.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВОЗДАТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ …стор.31

ЛИТВИН Н.А.
ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ …стор.38

ПОЧАНСЬКА О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ГРОМАДЯН,
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
 …стор.45

МИКИТЮК М.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ …стор.51

КАЛГУШКІН Ю.Л.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ …стор.57

МИКИТЮК С.О.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ
 …стор.63

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

КАНЦІР В.С., СИНИШИН І.П..
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ СУДОВИХ ДЕБАТІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЯ …стор.69

ЖАРОВСЬКА І.М., СОРОКА С.О.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ НАРКОБІЗНЕСУ …стор.77

СЛІНЬКО С.В.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ …стор.85

ГУЛА Л.Ф.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ …стор.90

ЯНКО В.М.
ПРАКТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (СТ.СТ. 109, 110 КК УКРАЇНИ) …стор.94

МОЗОЛЬ С.А.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ …стор.102

ВАСИЛЬЄВ А.О.
ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ІНШІЙ СТОРОНІ:
ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ТА РОЛІ ПРОКУРОРА У ДОТРИМАНІ ЇЇ ВИМОГ …стор.108

ЖАЛДАК І.А.
СПОСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ …стор.115

КОВАЛЬОВА І.С.
ФОРМИ ДІЯННЯ «АКТИВНОГО» КОРУПЦІОНЕРА У ОБ’ЄКТИВНІЙ СТОРОНІ
ПІДКУПУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ …стор.121

СТИРАНКА М.Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СЕПАРАТИЗМ …стор.127

ПАЩУК А.І.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ
ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ВЛАДИ ЧИ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ …стор.134

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

ТЕРТИШНИК В.М., КОШОВИЙ О.Г.
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ТА КОНКУРЕНЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ ЩОДО ЗЛОВЖИВАНЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ  …стор.140

ЦЮРА В.В.
ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПРОЦЕДУРІ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ  …стор.147

ХОМЕНКО М.М.
ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ: КОЛЛИЗИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСТИТУЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ …стор.152

АНТОНЮК М.В., СИДОРЧУК О.Є.
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРІВ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  …стор.157

БРИНЧАК М.П.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА СВОБОДИ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  …стор.163

РУДЕНКО А.І.
ДОГОВОРИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ: ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ  …стор.169

Філософія та психологія права

ШУВАЛЬСЬКА Л.Р.
ПРИНЦИПИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ НАРОДУ ДО ВІДПРАВЛЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ …стор.177

Міжнародне право

ШЕВЧЕНКО В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
 …стор.186

Рецензії, анотації

ПИСЬМЕНСЬКИЙ Є.О., ЗЕЛЕНОВ Г.М.
ССВОЄЧАСНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО CТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ФОНДОВОГО РИНКУ …стор.197

ЗАРОСИЛО В.О.
РЕЦЕНЗІЯ РУКОПИСУ МОНОГРАФІЇ «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ» КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК,
ДОЦЕНТА ПОДОЛЯКИ СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
 …стор.199