PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №2 2019

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №2 2019

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №2 2019

Теорія, історія держави і права

ШЕМЧУК В.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
…стор.5

ЗАХАРЧЕНКО Р.О.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ: ТЕОРЕТИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
…стор.12

ПАЛЮХ А.Я.
СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ
…стор.19

СЬОХ К.Я.
МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
…стор.26

Адміністративне право

СОПІЛЬНИК Р.Л.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
…стор.33

КРОЛЕНКО Д.Ю.
ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
…стор.40

ГОМАДА В.А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ УЧАСНИКІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕДУР У СУДАХ
…стор.45

ОСТРОПІЛЕЦЬ А.В.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
…стор.52

ПУТІЙ М.В.
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУЖБОВЦІВ КОРПУС У ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ
…стор.58

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

ПУШКА М.А., КАНЦІР В.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЗАХИСТ ЗАСАДИ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
…стор.65

КЛИМЕНКО О.А., САВЧЕНКО А.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХІАТРИЧНІ КОМПОНЕНТИ В ПОЛОЖЕННЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
…стор.70

МАЛАЗОНІЯ Н.Г., ДАНЬШИН М. В.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
…стор.79

ПОСВИСТАК О.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
…стор.84

ТОПЧІЙ Ю.М.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУТУ …стор.91

БЕСЧАСТНА В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ …стор.99

ЗАГУМЕННА Ю.О.
ПРОТИДІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
…стор.106

ЛЕМЕХА Р.І., СКРЕКЛЯ Л.І.
ОБСЯГ ПОНЯТТЯ ЖОРСТОКОСТІ
…стор.113

БИЧІН С.О.
АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В МЕХАНІЗМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
…стор.118

КАЛАШНИКОВ К.Ю.
РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЗДАТНОГО РЕІНТЕГРУВАТИСЯ В СУСПІЛЬСТВО
…стор.125

ТАНАДЖІ В.Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ УГОДИ ПРО ПРАЦЮ (СТ. 173 КК УКРАЇНИ)
…стор.133

КОНЧУК Н.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГАНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ
…стор.139

ЮРЧЕНКО В.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ СВІДКА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
…стор.146

ЛИЧЕНКО І.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ
…стор.155

БАБАНІНА В.В., БОНДАРЧУК А.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖУРНАЛІСТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
…стор.161

ЛАДНЮК В.Р.
СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 351 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
…стор.168

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

НАЗИМКО О.В.
ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ
…стор.175

ЄФРЕМОВА І.О.
ВИРІШЕННЯ БАТЬКАМИ ПИТАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ …стор.181

КУХАРЄВ О.Є.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ СПАДКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
…стор.188

ГРИШАНОВА Н.
ПРАВОВА ПРИРОДА ГАРАНТІЇ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ
…стор.195

ГНАТЮК Т.М.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЄДИНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ
…стор.202

Філософія та психологія права

ГУДИМ Л.Я.
ДВІ ГРАНІ ІДЕНТИЧНОСТІ: НОВИЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД
…стор.209

Природокористування

МАКСІМЕНЦЕВ М.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ
ФАКТОРІВ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
…стор.215

Рецензії, анотації

МАКСИМЕНКО С.Д.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КОЩИНЦЯ В.В. “СПЕЦІАЛЬНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ”
…стор.222

КАЛЮЖНИЙ Р.А.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С.В.ЖУКОВА «ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ»
…стор.225