PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №3 2017

pdf-icon
PDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №3 2017

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №3 2017

Теорія, історія держави і права, конституційне право

Сокуренко В.В. 
Підготовка охоронців громадського порядку в Харькові:
100-річний досвід та сучасний стан …стор.5

Греченко В.А.
Підготовка охоронців правопорядку в Харькові на початку 1920-х років.
До 100-річчя підготовки правоохоронців в Харкові …стор.12

Бандурка О.М.
Становлення нової парадигми підготовки охоронців правопорядку в Харькові в перші роки Незалежності України (1991-2001 рр.)
До 100-річчя підготовки правоохоронців в Харкові …стор.19

Лощихін О.М., Губань Р.В.
Державна політика щодо націрнальних меншин в Криму у 1930-1940-х роках та роль органів державної безпеки у її реалізації …стор.26

Ільницький М.С.
Поняття принципів виборчого процесу …стор.31

Ковальчук А.Ю.
Загрози особистої фінансово-економічної безпеки громадян …стор.37

Шевченко В.
Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту військово-цивільних адміністрацій …стор.44

Бадахов Ю.Н.
Організаційні зміни  органів державної безпеки СРСР під час Другої світової війни …стор.50

Якушина О.С.
Міжнародно-правове регулювання права на освіту …стор.58

Адміністративне право

Світлична Ю.О.
Становлення нової культури управління в умовах інноваційного розвитку держави …стор.64

Сивак В.М.
Гарантії забезпечення реалізації правового статусу голови суду …стор.71

Князева Н.В.Князева Н.В.
Уникнення конфлікту інтересів як один із найважливіших принципів професійної діяльності адвоката …стор.77

Бєлінська Я.Ю.
Судовий контроль як форма взаємодії господарських судів україни з органами примусового виконання рішень при здійсненні правосуддя …стор.83

Нагорний П.О.
Щодо змісту та значення нормативно-правових актів органів виконавчої влади в контексті оптимізації адміністративного законодавства україни …стор.88

Михальський О.О.
Правові засади протидії правопорушенням в сфері інтелектуальної власності в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання …стор.93

Микитюк С.О.
Розмежування понять «реєстраційне провадження»  та «реєстраційна діяльність …стор.99

Любімова С.Ю.
Регламентація правових підстав реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності …стор.105

Булгаков О.С.
Адміністративні спори у сфері публічної служби:  поняття, підстави виникнення та види …стор.111

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

Процюк О.В., Алєксєєва-Процюк Д.О.
Проблемні питання об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 кк україни щодо визначення дій, які порушують порядок трансплантації органів або тканин людини …стор.116

Куц В.
Невідворотність покарання: міф чи реальність? …стор.123

Скрекля Л.І.
Експерт як суб’єкт складу корупційного злочину, передбаченого ч.3 Ст. 368-4 КК України …стор.127

Желік М.Б.
Співвідношення складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно-небезпечні діяння у вигляді прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди …стор.132

Павленко О.В.
Системний аналіз і синтез організаційно-правової моделі підприємств колективної власності …стор.137

Денисенко Г.В.
Загальна характеристика приватного обвинувачення та окремі аспекти вдосконалення порядку Здійснення кримінального провадження У формі приватного обвинувачення …стор.143

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Кожевникова В.О.
Обмеження права на укладення законного шлюбу під примусом або введенням в оману …стор.151

Банківське та фінансове право

Очкуренко С.В.
Застосування критеріїв побудови системи права в фінансовому праві та в інших галузевих юридичних науках …стор.156

Скотний П.В.
Економіка знань: теоретико-методологічний аспект …стор.163

Філософія та психологія права

Єрмакова Г.С.
Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів:
ретроспективний аналіз …стор.170

Інформаційне право

Парпан У.М.
Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в сучасних соціокультурних умовах …стор.178

Радейко Р.І.
Міжнародний досвід блокування контенту в мережі інтернет …стор.184

Конференції

Приглашение на конференцию …стор.183

Рецензії, коментарі

СУББОТ А.І.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Забезпечення фінансово – економічної безпеки України: адміністративно – правовий аспект», підготовлену Ковальчук А.Ю.  …стор.191