PDF-UNESCO-evro-perspektivy

Зміст журналу «Європейські перспективи» №3 2019

pdf-iconPDF АРХІВ ЖУРНАЛУ:
«Європейські перспективи» №3 2019

ЗМІСТ
Журналу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» №3 2019

Теорія, історія держави і права

КОСТИЦЬКИЙ М.В., КАМІНСЬКА Н.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
…стор.5

СВЄШНІКОВА М.М.
«ПАРИТЕТНА ДЕМОКРАТІЯ» ТА «ГЕНДЕРНА ДЕМОКРАТІЯ»:
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
…стор.15

Адміністративне право

КІКІНЧУК В.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
…стор.23

НЕСТОР Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА СУДДЯМИ В УКРАЇНІ
…стор.29

ШЕЙБУТ Д.В.
ВРЕГУЛЬОВАНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
…стор.34

ТИЛЬЧИК В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІФШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В МЕЖАХ «СКАНДИНАВСЬКОГО ЗАКОНУ»: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
…стор.41

Кримінальне право, кримінальний процес
та криміналістика

КОВАЛЬЧУК С.О.
КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ПРО АРЕШТ МАЙНА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
…стор.47

ЛИСЕНКО С.О.
ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ СУСПІЛЬСТВА
…стор.56

НОСАЧ А.В.
ПАРАМЕТРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ
…стор.64

САМОТІЄВИЧ В.О.
ДО ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
…стор.71

САЗОНОВ В.В.
РІВНІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
…стор.78

НОСЕВИЧ Н.Р.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
…стор.86

МІРЮК Т.М.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХОДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ІЗОЛЯЦІЄЮ НЕПОВНОЛІТНІХ, У ВІТЧИЗНЯНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
…стор.94

МАСЛОВА Н.Г.
СИСТЕМА ДЕТЕРМІНАНТІВ КРИМІНАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ
…стор.102

СИЙПЛОКІ М.В.
НАСИЛЬСТВО ЯК ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
…стор.108

СОКУРЕНКО В.В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ В УКРАЇНІ
…стор.114

БУРЛАКА Я.А.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО
…стор.121

СЕМЕНЕНЕНКО Д.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
…стор.127

ПАЩЕНКО Є.М.
ВІЙСЬКОВІ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ (ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, КРИМІНОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ)
…стор.135

КИСЬКО А.І.
ПРИЗНАЧЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ
…стор.140

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

НАЗИМКО О.В.
ЗМІСТ, ОБУМОВЛЕНІСТЬ І ГЕНЕЗИС МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
…стор.147

МАЛІКОВ С.К.
АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ
У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
…стор.155

ОРДУЛІ Е.Є.
ПРО СТАН ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ TRIPS У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
…стор.161

ГНАТЮК Т.М.
ФОРМА ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ ПІДПРИЄМСТВА
…стор.167

БАНДУРКА С.С.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
…стор.172

Філософія та психологія права

КОСТЮЧЕНКО Я.М.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНО Ю ТА ЄС
…стор.179

ЛОБАЧ А.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ
…стор.186

Рецензії, анотації

КАМІНСЬКА Н.В.
РЕЦЕНЗІЯ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ МІСЦЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА УКРАЇНОЮ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ
…стор.194

Дискусії, обговорення, актуально

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ А.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
…стор.197