Шановні члени редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «Європейські перспективи»!

Шановні члени редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «Європейські перспективи»!

Від імені Вченої ради та ректорату Харківського національного університету внутрішніх справ висловлюю вам вдячність за постійну увагу до питань, пов’язаних із діяльністю правоохоронних органів щодо захисту прав та свобод громадян, профілактики та боротьби зі злочинністю, охорони публічної безпеки та порядку. Від дня заснування журналу ми плідно з вами співпрацюємо і нам приємно, що 100-річний ювілей підготовки охоронців правопорядку на харківській землі журнал не оминув своєю увагою.

Пройдено довгий і непростий шлях становлення та розвитку української поліції. І всі надбання, весь величезний, унікальний досвід, накопичений не одним поколінням правоохоронців, став передумовою, базовим підґрунтям для створення першого в Україні самостійного вищого навчального закладу – Харківського національного університету внутрішніх справ. Сьогодні це сучасний відомчий вищий навчальний заклад системи МВС України, в якому діють наукові школи, спеціалізовані вчені ради, працюють знані в державі юристи, психологи, економісти, соціологи, спеціалісти з ІТ-технологій.

Публікуючи свої наукові праці на сторінках вашого журналу, до обговорення актуальних тем залучаються широкі кола громадськості, політичних та державних діячів. Ви висвітлюєте в публікаціях глибоко аналітичні коментарі нових законодавчих актів, постанов уряду, поширюєте юридичні знання серед багаточисельної читацької аудиторії.

Колектив редакційної колегії своєю повсякденною працею сприяє підвищенню довіри населення до поліції, формуванню якісно нового ядра захисників правопорядку, свідомість яких базується на розумінні та сприйнятті сучасних реалій і цінностей, високого громадянського обов’язку.

Бажаємо Вам натхненної та плідної роботи, творчого пошуку, актуальних тем, миру та злагоди в державі на благо Українського народу!

З повагою,
ректор ХНУВС, доктор юридичних наук, доцент,
генерал поліції 3 рангу   В. В. Сокуренко