Про НАС

UNESCO-evro-perspektivy

Західно-регіональною асоціацією клубів ЮНЕСКО (засновник) спільно з співзасновниками:

  • Харківським національним університетом внутрішніх справ,
  • Київським національним економічним університетом ім.В.Гетьмана,
  • Міжрегіональною академією управління персоналом,
  • Міністерством закордонних справ України,
  • Київський міжнародний університет,
  • Інститутом міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка,
  • факультетом міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка,
  • Академією юридичних наук Молдови

в Міністерстві інформації України був зареєстрований журнал «Європейські перспективи» (Серія КВ №8205 від 11.12.2003р).


Головний редактор:

Музичук О.М. доктор юрид. наук, професор,  декан ф-ту №1 Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС).

Заступники головного редактора:

Кузнєцов Є.В. (доктор хонорес каусе), заступник Голови правління Західно-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО (ЗРАКЮ)
Кирилич В.П. кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка

Відповідальний секретар:

Джафарова О.В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС)

Члени редакційної ради:

Бандурка О.М. доктор юрид. наук, професор, академік АПН України, Заслужений юрист України, народний депутат України I, II, III, IV скликань, генерал-полковник
Гусаров С.М. доктор юрид. наук, професор, Заслужений юрист України,  генерал-полковник міліції
Савченко Л.А. доктор юрид. наук, професор, проректор Київського міжнародного університету

Члени редколегії:

Ануфрієв М.І. доктор юрид. наук, професор МАУП, член-кореспондент Міжнародної кадрової Академії, генерал-полковник міліції
Беспалова О.І. кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративної діяльності відділу внутрішніх справ факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей Харківського національного університету внутрішніх справ
Білас І.Г. доктор наук, професор Інституту міжнародних відносин Київського націон. Університету ім. Т. Шевченка, генерал-полковник
Губерский Л.В. доктор філософських наук, професор, ректор КНУ Т. Шевченко
Жаровська І.М. доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права Навчально-наукового інституту права і психології Львівського політехнічного національного університету
Камінська Н.В. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права і прав людини Національної академії внутрішніх справ
Куйбіда В.С. доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, президент Національної академії державного управління при Президентові України
Курко М.М. доктор юрид. наук, професор, Заслужений юрист України, ректор МАУП, генерал-лейтенант міліції
Левченко К.Б. доктор юрид. наук, професор, кандидат філос.. наук, доцент, президент Міжнародного жіночого правозахистного центру «Ла Страда – Україна»
Литвиненко В.І. доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрой міжнародного права і порівняльного правоведення МАУП
Личенко І.О. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
Лощихін О.М. доктор юр. наук, професор, декан юрид.  ф-та Академії муніціпального управління, декан кафедри теорії, історії держави і права та конституц. права, Заслужений економіст України
Луценко Ю.В. кандидат юрид.наук, заступник Голови управління по боротьбі з корупцією та орг. злочинністю Центрального управління СБУ
Марчак В.Я. доктор юридичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені В.Федьковича
Назаров В.В. доктор  юрид. наук, професор, зав. кафедрою Національного університету державної фіскальної служби України
Ортинська Н.В. доктор юридичних наук, доцент, доцент, кафедра політології та міжнародних відносин, Національний університет “Львівська політехніка”
Подоляка А.М. доктор юрид. наук, професор, зав. кафедрою  МАУП, генерал-полковник МВС України
Покатаєва О.В. доктор юрид. наук, доктор екон. наук, професор, Класичний приват. університет м. Запоріжжя
Репецький В.М. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Інституту міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
Фріс П.Л. доктор юрид. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВО України, завідувач кафедри крим. права юридичного Інституту Прикарпатського націон. університету ім. В.Стефаника
Хавронюк М.І. доктор  юрид. наук, професор кафедри кримін. Права та кримінології КНУ ім.. Т.Шевченка
Черновський О.К. доктор юридичних наук, завідувач кафедри юридичної психології Чернівецького національного університету імені В. Федьковича
Шатрава С. О. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності та державного управління Харківського національного університету внутрішніх справ
Шишка Р.Б. доктор юрид. наук, професор,  ф-т права та психології Макеївського економіко-гуманіт. Інституту
Шутак І.Д. доктор юрид. наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права ім. короля Данила Галицького) внутрішніх справ, генерал-лейтенант
Щур Б.В. доктор юрид. наук, радник Міністра МВС

Інформаційно-технічний відділ:
/Informative and technical department/
Юрій Одіноков (Odinokov Y.) – начальник
Андрій Іванішів (Ivanіshiv A.)

Наші реквізити:

оф.907, вул. Л.Українки, 26, Київ, Україна, 01133

E-mail: k9907@i.ua

Тел.: +38 067 9289 123 / +38 050 29 777 58


LOGO-ISSN2519-2299


Index-ICV2016


UNESCO-SOCIO