Європейські перспективи. 2024. №1

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2024. №1

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ДЖАФАРОВА О.В., АРТЕМЕНКО І.А., ЛЕЩЕНКО Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ТА КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ
стор. 5

САВЧУК Р.М.
НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
стор. 12

АЛЄКСЄЄНКО І.Г., ГРАБИЛЬНИКОВА О.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ, «РЕКЛАМА», «СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА» ТА «НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ»
стор. 20

ГУСАРОВ С.М.
ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАННЯ УКРАЇНИ
стор. 26

КАЗАНЧУК І.Д.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 32

ДІДЕНКО О.М.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО БЮ РО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ
стор. 38

МАСЛЕННИКОВА С.А.
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД ТА ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В СЛІДЧИХ ОРГАНАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ
стор. 45

ПАТЕРИЛО І.В.
СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ПЕРЕКОНАННЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ У СФЕРІ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
стор. 51

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.
МОНІТОРИНГ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ КАРАНОСТІ ЗА «ЗЛОЧИНИ АГРЕСІЇ» /ПРОПАГАНДА, ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКА, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ/
стор. 57

ЮЗІКОВА Н.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ
стор. 63

ШЕВЧЕНКО А.Є.
МЕТА ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ХVІ – ХVІІ СТ.
стор. 70

КОПАНЧУК В.О., ОСМОЛЯН В.А., КРАВЧУК О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ПОКАЗАНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ
стор. 77

ФРОЛОВА О.Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ
стор. 85

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ВОЛКОВА Д.
ПРАВО НА ГЕНДЕРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА
стор. 94

ШИМЧЕНКО Д.В.
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АДВОКАТА
стор. 102

ПОЛЯНСЬКИЙ Д.С.
ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ CORPORATE MANAGEMENT І CORPORATE GOVERNANCE
стор. 108

КОЖЕВНИКОВА В.О.
ПОДРУЖЖЯ ЯК УЧАСНИК СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
стор. 116

УГРИНОВСЬКА О.І., МОСКВИТИН Ю.В.
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ
стор. 121

ШУБА Б.В., ЮЛДАШЕВ О.Х., АПОСТОЛІДІ Г.Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПОНОВЛЕННЯ ТРУДОВОГО РЕСУРСУ В УКРАЇНІ
стор. 134

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В.
НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ГАЛУЗІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 140

ПИРОГА С.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
стор. 150

НОВІЧЕНКО А.
ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПАРТНЕРСТВА ПОЛІЦІЇ І НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
стор. 158

ДРАГАН О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
стор. 166

АЛБУ А.А.
ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У НАУКОВІЙ ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
стор. 171

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ШАПОВАЛОВ А.С.
ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ЗАКРІПЛЕНІ НОРМАМИ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 178

ІВАНОВ Р.О.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ В УКРАЇНІ
стор. 183

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ЛЕГЕЗА Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
стор. 187

БУХАРЄВА Ю.В.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ
стор. 193

НАДЬОН В.В., РУБАН О.О.
АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЄС ТА УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (РОБОТІВ) У СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ
стор. 201

ГРИБАН М.М.
МЕЖІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА БЕЗПЕКОЮ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
стор. 207

КОЛІСНІЧЕНКО С.Ю.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ В УКРАЇНІ
стор. 213

ВАСИЛЕНКО В.М., МУЗИЧУК О.М., НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ В УКРАЇНІ
стор. 219

МАРТИНЮК А.В.
ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В УКРАЇНСЬКІ ПРАВОВІ РЕАЛІЇ
стор. 225

МИРГОРОД В.В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА»
стор. 231

ДУМЧИКОВ М.О., БОНДАРЕНКО О.С., УКТІНА М.С.
КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД – УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
стор. 240