Для авторів

UNESCO-evro-perspektivy

Для публікації в журналі «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» приймаються оригінальні статті, а також огляди з наступних розділів:

 • державно-правове творення;
 • право, економіка, фінанси;
 • прокурорсько-слідча практика;
 • захист прав людини і громадянина;
 • дискусії та обговорення, полеміка; конституційне право;
 • кримінальне право; цивільне право;
 • господарське право;
 • трудове право;
 • міжнародне право;
 • адміністративне право;
 • судоустрій; філософія права;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • судова практика, оформлені відповідно до наступних вимог.

Рукописи статті висилаються на одній із робочих мов (українська, англійська) в двох екземплярах. Обсяг статті не повинен перевищувати 24 сторінок машинописного тексту через два інтервали (огляд – 40 сторінок), включаючи список літератури, таблиці, рисунки, короткий зміст статті (реферат) та резюме українською та англійською мовами обсягом 0,5 сторінки обов’язкові.

Статті повинні бути подані в текстовому файлі відповідно до Правил оформлення статей. Наявність рукопису при цьому обов’язкова, для більшої ефективності просимо одночасно направляти Ваші статті на адресу електронної пошти: k9907@i.ua

Рукопис повинен бути підписаний кожним з авторів. Наявність номера телефону та адреси для переписки – обов’язкова.

Ціна однієї статті в нашому журналі 1000 грн.

Кількість авторів статті не більше трьох.