ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРЕСПЕКТИВИ 2020 №”

PDF АРХІВ:ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРЕСПЕКТИВИ 2020 №2

ЗМІСТ

ПРАВО

ТЕОРІЯ,ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БАНДУРКА О.М., ГРЕЧЕНКО В.А.

МІЛІЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ССР У 1936 РОЦІ:
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ВРАХУВАТИ, УНИКНУТИ 

стор.5

ЖАРОВСЬКА І.М.
ПРАВОСУДДЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ

стор.11

ПИЛИПЕНКО В.П.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ РИМСЬКОГО СТАТУТУ
МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
В ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ

стор.16

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К., ФЕДІНА А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

стор.26

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

стор.34

ЯРМОЛЕНКО О.С.
ОБ’ЄКТ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ВИДІ НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ
ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

стор.38

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Є.С.

ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ
«ЗЕЛЕНА КІМНАТА
»

стор.45

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ С.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

стор.51

СЛОБОЖАНСЬКА Д.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИВАЧЕМ ПРАВ
ТА ОБОВ’ЯЗКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

стор.57

ГРОМ С.
ОСОБЛИВОСТІ НАКЛАДЕННЯ СТРОКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ 

стор.61

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ 

стор.66

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.

МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ, ЯК НЕГЛАСНА СЛІДЧА ДІЯ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

стор.71

ДАНЬШИН М.В., КОВАЛЬОВ Ю.Ю.
МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НЕПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ФОРМІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

стор.77

КРЕТ Г.Р.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

стор.83

МАСЛОВА Н.Г.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

стор.92

СЕМЕНИШИН М.О.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ
ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ 

стор.97

КОНДРАТОВ В.Г.
ПРО СУТНІСНІ ОЗНАКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

стор.105

ПАНЬКО М.Є.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН,
ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

стор.111

ЯГОЛЬНИК О.М.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ
НА ІНКАСАТОРІВ

стор. 117

ФУРСА В.В.
ВІК СЕКСУАЛЬНОЇ ЗГОДИ ТА ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ДОБРОВІЛЬНИХ СТАТЕВИХ ВІДНОСИН МІЖ НЕПОВНОЛІТНІМИ
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

стор.125

ЦИВІЛЬНЕ,ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

БРИНЧАК М.П.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА СВОБОДИ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

стор.131

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

БОЛОННИЙ В.Т.

ПРАВОВА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ
НАФТИ ПРИ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ 

стор.138

ОБГОВОРЕННЯ,ДИСКУСІЇ,АКТУАЛЬНЕ

МОСЕЙЧУК А.І.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЕМ ДИТИНИ

стор.144

БАКАЇМ М.В.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

стор.150

ГАЧАК-ВЕЛИЧКО Л.А.
ПРОФІЛАКТИЧНА ФУНКЦІЯ СУДУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ

стор.156

ДОВГАНЬ Ю.А.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

стор.162

КУРІНСЬКИЙ О.Г.
ТЕРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА
УЧАСНИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

стор.167

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ВИБОРЧІ СПОРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ:
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

стор.173

ПОПОВ В.Ю.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

стор.181

СЕМЧЕНКО О.В.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯВИЩА НАЙМАНСТВА 

стор.187