Європейські перспективи. 2022. №4

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2022. №4

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СУХОНОС В.В., КОБЗЄВА Т.А.
КОНСТИТУЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРОСПЕКТИВНИЙ ТА РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТИ
стор. 5

СЕРЕДЮК В.Ю.
РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНОГО (ІСТОРИЧНОГО) СПОСОБУ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
стор. 12

ДІКАРЄВ О.І., БАРАНОВСЬКА В.М.
POLITICA HERMETCA: ПОЛІТОГЕМНІСТЬ НАРАТИВУ НУМИ ПОМПІЛІЯ В ТРІАДІ КОНЦЕПТІВ «СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ – ПРАВО – СОЦІАЛЬНА НАУКА»
стор. 17

БОГОНЮК Г.І.
ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
стор. 26

МАТВІЇВ Р.І.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
стор. 31

СЛІНЬКО Т., КОЗЬМІНА Ю., ШАБЕЛЬНА К.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ
стор. 36

НОВІЧЕНКО А.
ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК СУКУПНОСТІ СПІЛЬНО ПРОЖИВАЮЧИХ ГРОМАДЯН
стор. 47

БЕЗНОСЮК О.П.
ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА РОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА В ЙОГО СТАНОВЛЕННІ
стор. 56

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛУК’ЯНЕЦЬ Д.М.
ПРОБЛЕМИ РЕАЗІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 63

СЛІНЬКО Д.С., СЛІНЬКО С.В., ШНЯГІН О.Г.
ДЕДУКТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ ЗМІСТУ АДВОКАТУРИ
стор. 70

ПАТЕЛІНА А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 77

САВЧЕНКО В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 84

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ХАНЬ О.О., ЮХНО О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПСИХОЛОГІЇ ДІЗНАВАЧЕМ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
стор. 90

КРУШИНСЬКИЙ С.А., ЗАХАРЧУК В.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
стор. 99

БОДНАРЧУК М.М.
СКЛАДАННЯ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 106

САДУЛА Л.М., МИКИТЮК І.І., КРАВЧУК М.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч.2 СТ.369-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 113

ВОРОБЧАК О.А.
ПОРЯДОК ДЕЛЕГУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ІНШОМУ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
стор. 118

СЕМЕНОГОВ В.В.
ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ДОПИТУ, СПРЯМОВАНІ НА ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ
стор. 124

ТЕПАК С.Я.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
стор. 130

ГУЗЕЛА М.В.
ПРОБЛЕМА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ОКРЕМІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ
стор. 136

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б., ОБЛОВАЦЬКА Н.О.
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО УМОВ ВОЄННОГО ЧАСУ
стор. 143

GULIYEV R.
SECURITY ENSURING PROBLEMS ON ELECTRONIC TRADE
стор. 152

ШЛАПКО Т.В., ВІННІЧЕНКО В.В., САГАЙДАК В.О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПРАВОВИХ ФАКТОРІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
стор. 158

ЧУЄНКО В.І., ЧУЄНКО О.І., БУЛАВІНА Є.С.
СТАТУС БІЖЕНЦЯ ТА ОСОБИ, ЩО ПОТРЕБУЄ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
стор. 169

УГРИНОВСЬКА О., ХОМУТЕЦЬКИЙ Д.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПРЕДМЕТ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
стор. 175

ЛЕГЕЗА Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
стор. 192

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

КУЗІВ І.-М.І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
стор. 198

САВЧУК Р.М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
стор. 201

СМУШАК О.М.
ІНСТИТУТ ПРИЧЕТНОСТІ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЙОГО ПРОФІЛАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ
стор. 208

ЧЕРНЕНКО В.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ
стор. 217

МОРКВІН Д.А.
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 222

РОМАНСЬКИЙ І.В.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
стор. 228

ІЛЬЧИШИН Н.В.
ЕТАПИ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
стор. 233

МУЗИЧУК О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
стор. 241

МАНИК О.В.
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ
стор. 249

КУРЕПІН Р.Ю.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ КЕРІВНИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 255

КОЛОМІЄЦЬ В.І.
НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
стор. 261