Європейські перспективи. 2024. №2

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2024. №2

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГРЕЧЕНКО В.А., ЯРМИШ О.Н.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УРСР ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ У 1950-ТІ РР.
стор. 5

РЯБИЙ Д.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО БЛАГА ТА ПРАВА: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ
стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РЯБИЙ С.М.
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У СЕРЕДИНІ 1960-Х РОКІВ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ
стор. 19

ЛОПАТА О.В., СЛАСНИЙ А.О., ІВАНОВ І.О.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
стор. 28

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

МХОЯН Н.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
стор. 32

КОРОТЮК М.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АДВОКАТА ЯК ПОТЕРПІЛОГО У СКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
стор. 39

БАРГАН С.С.
ПРАВОМІРНІСТЬ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
стор. 48

ЗОТОВ Н.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 54

СЛІНЬКО С.В.
ОБВИНУВАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
стор. 59

СКРЕКЛЯ Л.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ
стор. 65

МОСТЕПАНЮК Л.О.
ПОГРОЗА В НОРМАХ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
стор. 71

ПРЕДМЕСТНІКОВ О.Г., ІВАНЦОВ В.О., ПРИСЯЖНЮК І.І.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА КОРУПЦІЄЮ
стор. 80

НІКІФОРОВА Т.І.
ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ ТА МАСОВИМ ОТРУЄННЯМ
стор. 87

ПАТРЕЛЮК Д.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБІ ПРАВА НА ЗАХИСТ ВІД НЕГЛАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
стор. 93

ПЛОХУТА Є.П.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ХУЛІГАНСТВА: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ І СУДОВА ПРАКТИКА
стор. 100

СОБЄЩАНСЬКА Є.С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ (СТ. 111-1 КК)
стор. 107

БІСЮК О.С., СЕРБІНА А.С.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ, ЯК ПРОЯВ УМОВНОГО НЕЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
стор. 113

ШЕЛІХОВСЬКА І.Ю.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИНАМ ЯК ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
стор. 122

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПАТЮТА О.О.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗУПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОКУПАЦІЮ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ
стор. 133

КЛЯМА С.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ АКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
стор. 138

СВИТКА А.С.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
стор. 143

ХОРВАТОВА О.О.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
стор. 147

КАРГАМАНЯН Д.К.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕДУР З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
стор. 154

ПАРІЙ М.О.
МЕХАНІЗМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВІЙНОЮ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
стор. 159

ПОПОВА С.О.
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ВКЛАД У ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
стор. 166

САЛІХОВ О.О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
стор. 173

ДІОРДІЦА І.В., ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ЖУКОВ П.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
стор. 178

ВОЛИНЕЦЬ В.В.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
стор. 184

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

РЖЕМОВСЬКИЙ В.М.
СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
стор. 191

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ALIYEV R.Z.
THE NATURE AND SYSTEM OF LEGAL COERCION IN ENSURING MODERN INTERNATIONAL LAW
стор. 197

ALLAHVERDIZADEH Z.E.
THE OBJECTIVE ASPECT OF THE CRIME OF BRIBERY (PASSIVE BRIBERY)
стор. 201

BASALAYEVA A.V.
POSITIVE OBLIGATIONS OF THE STATE TO ENSURE THE RIGHT OF A SERIOUSLY ILL PATIENT TO ACCESS TO A MEDICINAL PRODUCT OUT OF COMPASSION IN THE EU
стор. 205

КУДІН С.В., КОСТЕНКО І.В., БАДАХОВ Ю.Н.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ЗА ЛИТОВСЬКИМ СТАТУТОМ 1588 Р. І КОДЕКСОМ 1743 Р.: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
стор. 211

ГАЙДАК О.В., ЧУБОХА Н.Ф., БОЖКО Д.В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ У ВИРІШЕННІ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОГОВІРНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 218

BILOTSKY S.
FACILITATING TRADE IN GOODS WITHIN ASEAN: А LEGAL ANALYSIS OF DOCTRINE AND TREATIES
стор. 225

ГАЧКЕВИЧ А.О.
СФЕРА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В «М’ЯКОМУ ПРАВІ» ЯПОНІЇ (ЧАСТИНА 1 – ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА ТЕНДЕНЦІЇ)
стор. 232

ABDULLAYEV N.
FEATURES OF DETERMINING AND CONDUCTING FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF SUICIDE CASES: ORGANIZATIONAL-METHODICAL AND TACTICAL PROCEDURAL ASPECTS
стор. 244

ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ДАРАГАН О.В., СОЛОВЙОВ А.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СПОРТІ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ ЄВРОПАРЛАМЕНТОМ ЗАКОНУ «ПРО ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ»
стор. 250

КАМІНСЬКА Н.В., ПОЖИДАЄВА М.А.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 257

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

НАЧИНЯНИЙ Д.
КОРУПЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 365-3 КК УКРАЇНИ
стор. 273

ОСТАП’ЮК А.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
стор. 280

МЕЛЬНИК Т.М.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стор. 286