Європейські перспективи. 2020. №1

PDF АРХІВ: Європейські перспективи. 2020. №1

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТУРЯНСЬКИЙ Ю.І.
ОЗНАКИ ІНСТИТУТУ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 5

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БАСС В.О.
МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ У ЦІЛОМУ
стор. 10

НАДЖАФЛІ Е.М.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 16

КОНОВАЛОВА Н.Т.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ У ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
стор. 24

БОГДАНОВ А.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
стор. 32

ВАСИЛЕНКО Я.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ
ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДІВ (СУДДІВ) В УКРАЇНІ
стор. 39

ГАБРЕЛЯН А.Ю.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНЕСЕННЯ СЕКС-ПРАЦІ (ПРОСТИТУЦІЇ) ДО ЛЕГАЛЬНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 45

ДОЦЕНКО О.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 51

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЗЕЛЕНЮХ О.В., КАНЦІР В.С.
ЗАХИСТ ОСОБИСТОГО І СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДОСВІД ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
стор. 57

САЗОНОВ В.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
стор. 63

СИЙПЛОКІ М.В.
ІНШІ ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКУ ТА ПРИВАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
стор. 69

GULIYEV Z.
CRIMINAL LIABILITY FOR DRIVING TO SUICIDE IN THE LAWS OF AZERBAIJAN, RUSSIA, UKRAINE, KAZAKHSTAN AND THE BELARUS REPUBLIC
стор. 75

HUSEYNOVA S.
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION OF AZERBAIJAN ON ENVIRONMENTAL CRIMES (1960-2000 YEARS)
стор. 84

МАСЛОВА Н.Г.
МІСЦЕ КРИМІНАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ У ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ КРИМІНОЛОГІЇ
стор. 89

ГАНЕНКО І.С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМУНІТЕТІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
стор. 96

НОСАЧ А.В.
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
стор. 102

ОСТАПОВИЧ В.П.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НПУ
стор. 108

НАУМОВА А.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО УНОРМУВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ШКОДИ
стор. 119

СЕМЕНИШИН М.О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗБІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
стор. 124

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МАМЕДОВ З.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
стор. 131

ГАСАНОВ С.С.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАВЕНСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРЕД ЗАКОНОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
стор. 139

УГРИНОВСЬКА О.І., СЕМКО Ю.В.
ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
стор. 147

СІРКО Р.Б.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ (ЕЛЕМЕНТІВ) ВІДНОСИН З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
стор. 156

НАКОНЕЧНА Т.В.
АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
стор. 161

БОНДАРЄВ Е.М.
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ АКЦІОНЕРНОГО ДОГОВОРУ
стор. 166

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОВРИГА М.М.
ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ
стор. 172

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РАЙКО М.С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
стор. 178

УСТИМЕНКО Б.М., УСТИМЕНКО Т.П.
ЩОДО ДЕЛІМІТАЦІЇ МОРСЬКОГО КОРДОНУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
стор. 186

З’ЇЗДИ, НАРАДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

ТУРЧИН Л.Я.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
стор. 193

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

СВІР П.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ РОЗБІЙНИМ НАПАДАМ НА ЖИТЛО ГРОМАДЯН
стор. 195

ЛУПУ А.К.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОВНІШНІХ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ
стор. 203

БЕРЕСТОВА І.Е.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію Тихомирова Дениса Олександровича – кандидата юридичних наук, доцента кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ»
стор. 211

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію В.К. Антошкіної на тему: «ЮРИДИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ»
стор. 213

ШЕНЦЕВ Д.О.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 215

ВАСИЛЕНКО В.М.
ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 220

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 227

ТАТАРИН Н.М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 233