Європейські перспективи. 2022. №2

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2022. №2

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

РЯБОШАПКО Л.
КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАРОД: САМОВИЗНАЧЕННЯ, РАДЯНСЬКА АВТОНОМІЯ, ДЕПОРТАЦІЯ, ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА (1917 – 1985 РОКИ)
стор. 5

ОРТИНСЬКА Н.В.
ПРАВО ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
стор. 11

КУП’ЯНСЬКА А.М.
ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ОКРЕМОЇ ДУМКИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
стор. 16

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖУКОВА Є.О.
ВТРУЧАЛЬНЕ ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА УМОВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 23

КОБКО Є.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ
стор. 28

ШОПІНА І.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
ЯК ДИСКРЕЦІЙНЕ ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
стор. 34

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАСАДИ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ НАРИС
стор. 41

МАРТОВИЦЬКА О.В., ЮХНО О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 48

ГАЮР І.Й.
КРИМІНОГЕННА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА СВІДОМІСТЬ З ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРИЧИННОСТІ ТА ПРОТИРІЧ
стор. 56

ШАЙ Р.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ДИПЛОМАТИЧНИМ ІМУНІТЕТОМ
стор. 62

ШУЛЬГАН І.І.
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ОБІЦЯНОГО ПОТУРАННЯ ЯК ФОРМИ ПРИЧЕТНОСТІ
стор. 67

CТACЮК Н.А.
ВІЙСЬКОВЕ СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
стор. 72

БУНДЗ Р.О., БУНДЗ А.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАРАТИВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
стор. 82

ШУГАЛО А.Я.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
стор. 88

СЛУХАЄНКО Ю.М.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ВЕРСІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА АЛГОРИТМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
стор. 94

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОЖЕВНИКОВА В.О.
ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ДІЙСНОСТІ ШЛЮБІВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
стор. 102

КЕЛЬБЯ С.Г.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС У СФЕРІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 109

ПОГОРІЛЕНКО А.В.
СМАРТ-КОНТРАКТ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
стор. 118

ПСИХОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ДУДНИК Н.
УМОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 124

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАВИН С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
стор. 131

МАМЕДОВ Ю.Е.
УНІВЕРСАЛЬНІ І РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 139

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

ЦЮЗІК Г.І., ОСМОЛЯН В.А.
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЮРИСТА ЯК НЕВІД’ЄМНА ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
стор. 145

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АНДРУЩЕНКО Г.С.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИФРОВОЇ ГРИВНІ
стор. 153

ОБГОВОРЕННЯ , ДИСКУСІЇ , АКТУАЛЬНО

КУЗІВ І.-М.І., КУЗІВ І.І.
АНГЛІЙСЬКА МОВА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
стор. 159

ЧАЙКА І.М.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
стор. 162

КУЛІШ А. М., РУДЕНКО Л.Д., МУРАЧ Д.В.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 167

ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
стор. 176

НЕДЗЕЛЬСЬКА Г.В.
СТАРАТЕГІЯ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВА, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ
стор. 182

MARKOVA O.
REVIEW OF THE STATE OF ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL REGULATION IN THE FIELD OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES
стор. 187

МОСКАЛЕНКО О.В., ГРОХОЛЬСЬКИЙ В.П.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЩО ВТРАТИЛИ РОБОТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ
стор. 194

ЧАНЦЕВА А.О.
ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 199

МУЗИЧУК О.М., МАТУС В.В.
ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 206

КОЗАЧИНА А.М.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
стор. 211

БУЛГАКОВА О.Д.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ
стор. 221

ГРЕЧКО О.В.
ДО ПИТАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 226