Європейські Перспективи. 2022. №1

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2022. №1

ЗМІСТ

ПРАВО

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БАНДУРКА С.С.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор. 5

ШЕВЧЕНКО А.Є., ЯЦИШЕНА Г.А.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ
НА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

стор. 12

КОРЕЦЬКИЙ О.П., КОРЕЦЬКА В.В.
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРИ

стор. 18

СЕРЕДЮК В.Ю.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ
ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

стор. 24

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СІРАНТ М.М.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

стор. 33

БУГА Г.С.
ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ
У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

стор. 40

ЖУКОВА Є.О.
НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ:
СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ

стор. 47

НОВІЧЕНКО А.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

стор. 52

ТИШЛЕК М.М.
ПРИНЦИПИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

стор. 58

ДЕГТЯРЬОВ Д.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО
ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СИЛАМИ ОБОРОНИ

стор. 65

ПОНОМАРЬОВА Д.С.
МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
З ІНШИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

стор. 69

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОРО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СИЗОНЕНКО А.С.
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В УКРАЇНІ

стор. 73

ПАХНІН М.Л.
РІВНІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЗМІ

стор. 81

КОВАЛЬОВА О.В.
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: ДЕФІНІЦІЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

стор. 92

ЛАБА С.В.
КОМУНІСТИЧНА СИМВОЛІКА ЯК ПРЕДМЕТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.436-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

стор. 100

САДУЛА Л.М., МУКАНОВСЬКИЙ О.М., БУДАНОВ О.М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ

стор. 107

АРТЬОМОВ К.Ю.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕНІ ШТРАФІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

стор. 113

ЗАТОЛОЧНИЙ В.С.
СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВІД, ДОМАШНІЙ АРЕШТ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

стор. 119

МАРТЬЯНОВ С.С.
СТАН ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАЙМАНСТВО
стор. 125

ЯКОВЧУК І.В.
ПРЕДМЕТ ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ ТА ЙОГО «СЛІДОВА КАРТИНА»

стор. 130

ЦИВІЛЬНЕ,ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЮЛДАШЕВ О.Х., ЛАРІН В.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

стор. 137

ЮРЧЕНКО В.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА

стор. 145

ЛАШКУН А.І.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

стор. 151

ОСМОЛЯН В.А., ГАЮР І.Й., ДОМБРОВСЬКА О.М.
ОЦІНКА СУДОМ НАУКОВОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ВІДНЕСЕНИХ ЗАКОНОМ ДО ЮРИСДИКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ, ТА ТРУДОВИХ СПОРІВ

стор. 157

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ОРЛОВСЬКА Н.А.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК ФІГУРАНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПРОПАГАНДИ, ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ
стор. 165

САДУЛА Л.М., СКРЕКЛЯ Л.І., СТИРАНКА М.Б.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПУБЛІЧНІ ЗАКЛИКИ ДО ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕРЖАВИ
стор. 171

ЖУКОВА Є.О.
НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ
стор. 176

КОБКО Є.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 181

ЗОТОВ Н.М., ЛЕХ Р.В., СОКОЛОВСЬКИЙ М.В.
ЗАХИСТ СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ
стор. 187

КОВАЛЕНКО Є.В., ПЛЕТНЬОВ О.В.
ПИТАННЯ ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
стор. 192

СУХОРЕБРА Т.І.
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ
стор. 198

БОНДАРЕНКО О.С.
СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ОТРИМАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
стор. 201

МОСКАЛЮК Н.Б., КАРАПЕТЯН О.М., ПАДАЛКА А.М.
ФІНАНСОВА РОЗВІДКА УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОТИПРАВНИХ ДОХОДІВ
стор. 206

ДЗЮБАНОВСЬКИЙ Ю.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
стор. 213

ЯКОВЕЦЬ І.С.
МЕТОДИКИ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОБ’ЄКТИ ПАТЕНТУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
стор. 216

ПОНОМАРЬОВА О.О.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 222