Харкiвському нацiональному унiверситету внутрiшнiх справ – 100 років

vitannia-kuznetsova

Указом Президента України вiд 22 с1чня 2016 року №17/2016 з метою вшануван­ня традицiй боротьби за незалежнiсть i собор­ність України, вiйськової звитяги захисників рідної землі та тисячолітньої історії державотворення нашого народу 2017 рiк проголошено Роком Української революції 1917 – 2017 рр.

Одна з найважливiших по­дiй  Української революції — це створення нових, суто українських органів охорони правопорядку та підготовки кадрів для них.

13 листопада 1917 року органи охорони правопорядку почали створюватися в Харковi, а вже 30 листопада 1917 року вiдбулося перше заняття. Це ознаменувало початок цiлеспрямованої пiдготовки охоронців правопорядку в Українi, зокрема в Харковi. Протягом ста рокiв тут здiйснюється пiдготовка правоохоронцiв.

Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ продовжує кращi традицй своїх попередникiв, готуючи висококвалiфiкованi кадри для Нацiональної полiції України, iнших правоохоронних струк­тур, державних установ та органiзацiй, а також є постачальником нау­кових кадрiв для вищих навчальних закладiв України.

Пишаюсь тим, що у 2005 роцi закiнчив 1-й юридичний факультет цього славного уншерситету і отримав спеціальність «правознавець».

Впродовж 12 рокiв редакцiя журналу плiдно спiвпрацює з Унiвер­ситетом, його науковцями-правниками. Висловлюю надiю на нашу по­дальшу успiшну роботу на благо верховенства права.

Вiд iменi Редакцй журналу «Європейськi перспективи» вiтаю увесь колектив унiверситету iз Ювiлеем – 100-рiччям пiдготовки охо­ронцiв правопорядку та бажаю подальшого розвитку i процвiтання !

Головний редактор                                Євген Кузнецов