Європейські перспективи. 2020. №3

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2020. №3

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАЦЕЛЮК В.О.
НЕКОНСТИТУЦІЙНА КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ:
ЧЕРЕЗ КІЛЬКІСТЬ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
ДО ЯКОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

стор.5

ДЖАМАЛОВА Г.Т.
ПРОКУРАТУРА В КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

стор.19

РОВНИЙ В.В., ЯЦЕНКО В.В.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ:
ПРАВОВИЙ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

стор.24

КОТЬКО М.І.
ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ
ВІД РИМСЬКИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОГО ВТІЛЕННЯ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

стор.29

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БАНДУРКА О.О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

стор.35

ШВЕЦЬ Д.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, СПРЯМОВАНИХ
НА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

стор.40

БОРТНИК Н.П., ДМИТРИК Ю.І.
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

стор.47

МАЛЕЦЬ М.Р.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

стор.54

НЕСТЕРЕНКО А.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

стор.62

СУГАК О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

стор.69

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ЗМІ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

стор.75

ЛИСЕНКО С.О.
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ
ЗА НАЙКРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ ТА СТАНДАРТАМИ

стор.81

ФІЛІПЕНКО Н.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

стор.89

МАЛИНОВСКАЯ Т.Н.
К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ
«ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» И «НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ»

стор.95

МАРТОВИЦЬКА О.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАХИСНИКА ПРИ НАДАННІ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ
ІНШИМ УЧАСНИКАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

стор.102

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ТА ПИТАННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ

стор. 110

ЛУЧКО О.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ОГЛЯДУ З ОБШУКОМ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор.117

ЄМЕЛЬЯНОВ Р.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА
ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор.122

АДАМОВ Ф.П.
ОСНОВНІ ВЛАДНІ СУБ’ЄКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
І ЇХНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

стор.131

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОЧАНСЬКА О.С.
ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ, СПРЯМОВАНИХ
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН,
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

стор.136

БОГОМАЗОВА І.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТАТАЦІЇ СМЕРТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

стор. 143

МАРТИНЮК Н.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

стор.148

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГОЛОВІНА В.А., ГОРДІЄНКО С.К.
ПРАВОВА ПРИРОДА БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ
ТА ВАГА ПРОПИСАНИХ ГАРАНТІЙ

стор. 155

ОБГОВОРЕННЯ , ДИСКУСІЇ , АКТУАЛЬНО

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Олексія Юлдашева – доктора юридичних наук, професора,
завідуючого кафедрою цивільно-правових дисциплін МАУП
Голові правління «Західно-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО»,
Головному редактору Спеціалізованого видавництва «ЮНЕСКО-СОЦІО»
Валерію Кузнєцову

стор . 161

МЕЛЬНИЧУК С.М.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
стор. 164

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ПРАВОВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ ЧИ ПРОЦЕСОМ
РЕФЕРЕНДУМУ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
стор. 169

ГАЧАК-ВЕЛИЧКО Л.А.
ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ДІТЕЙ
стор. 176

РУВІН О.Г.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
стор. 182

НОС С.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ (СУДДЯМИ) ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО ВИРОКУ, РІШЕННЯ, УХВАЛИ АБО ПОСТАНОВИ У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ
стор. 188

РОМАНЕНКО Р.Р.
ПРОФІЛАКТИКА ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ РОЗКРАДАНЬ ЛІСОДЕРЕВИНИН
стор. 193

ВАСИЛЕНКО В.М.
КОНТРОЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 199