Європейські перспективи. 2020. №3

PDF АРХІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ. 2020. №3

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАЦЕЛЮК В.О.
НЕКОНСТИТУЦІЙНА КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ:
ЧЕРЕЗ КІЛЬКІСТЬ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
ДО ЯКОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

стор.5

ДЖАМАЛОВА Г.Т.
ПРОКУРАТУРА В КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

стор.19

РОВНИЙ В.В., ЯЦЕНКО В.В.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ:
ПРАВОВИЙ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

стор.24

КОТЬКО М.І.
ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ
ВІД РИМСЬКИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОГО ВТІЛЕННЯ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

стор.29

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БАНДУРКА О.О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

стор.35

ШВЕЦЬ Д.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, СПРЯМОВАНИХ
НА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

стор.40

БОРТНИК Н.П., ДМИТРИК Ю.І.
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

стор.47

МАЛЕЦЬ М.Р.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

стор.54

НЕСТЕРЕНКО А.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

стор.62

СУГАК О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

стор.69

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ЗМІ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

стор.75

ЛИСЕНКО С.О.
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ
ЗА НАЙКРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ ТА СТАНДАРТАМИ

стор.81

ФІЛІПЕНКО Н.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

стор.89

МАЛИНОВСКАЯ Т.Н.
К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ
«ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» И «НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ»

стор.95

МАРТОВИЦЬКА О.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАХИСНИКА ПРИ НАДАННІ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ
ІНШИМ УЧАСНИКАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

стор.102

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ТА ПИТАННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ

стор. 110

ЛУЧКО О.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ОГЛЯДУ З ОБШУКОМ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор.117

ЄМЕЛЬЯНОВ Р.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА
ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

стор.122

АДАМОВ Ф.П.
ОСНОВНІ ВЛАДНІ СУБ’ЄКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
І ЇХНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

стор.131

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОЧАНСЬКА О.С.
ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ, СПРЯМОВАНИХ
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН,
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

стор.136

БОГОМАЗОВА І.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТАТАЦІЇ СМЕРТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

стор. 143

МАРТИНЮК Н.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

стор.148

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГОЛОВІНА В.А., ГОРДІЄНКО С.К.
ПРАВОВА ПРИРОДА БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ
ТА ВАГА ПРОПИСАНИХ ГАРАНТІЙ

стор. 155

ОБГОВОРЕННЯ , ДИСКУСІЇ , АКТУАЛЬНО

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Олексія Юлдашева – доктора юридичних наук, професора,
завідуючого кафедрою цивільно-правових дисциплін МАУП
Голові правління «Західно-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО»,
Головному редактору Спеціалізованого видавництва «ЮНЕСКО-СОЦІО»
Валерію Кузнєцову

стор . 161

МЕЛЬНИЧУК С.М.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
стор. 164

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ПРАВОВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ ЧИ ПРОЦЕСОМ
РЕФЕРЕНДУМУ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
стор. 169

ГАЧАК-ВЕЛИЧКО Л.А.
ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ДІТЕЙ
стор. 176

РУВІН О.Г.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
стор. 182

НОС С.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ (СУДДЯМИ) ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО ВИРОКУ, РІШЕННЯ, УХВАЛИ АБО ПОСТАНОВИ У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ
стор. 188

РОМАНЕНКО Р.Р.
ПРОФІЛАКТИКА ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ РОЗКРАДАНЬ ЛІСОДЕРЕВИНИН
стор. 193

ВАСИЛЕНКО В.М.
КОНТРОЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 199

КОМАРНИЦЬКА І.І.
ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
стор. 205

КРАМАР Р.І.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 211

СТАРОВОЙТОВА С.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ
ЯК ОКРЕМОЇ СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
стор. 216

ШУСТ Г.П., БАТРИН О.В.
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНІ В УКРАЇНІ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
стор. 224

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ
ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 231

СУХОРЕБРА Т.І.
РОЛЬ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ДИСКУСІЇ
стор. 237

ОДИНАК О.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
стор. 242